نویسنده = همتی گویمی، زهرا
تعداد مقالات: 3
1. گردشگران ساحلی و حفاظت از محیط‌ زیست (مطالعه موردی: گردشگران ساحلی استان مازندران)

دوره 2، شماره 4، بهار 1392، صفحه 107-122

صادق صالحی؛ ناصر فتاحی؛ زهرا همتی گویمی؛ سمیه حبیبی


2. گردشگری و محیط زیست (بررسی فرصت‌ها، نگرانی و رفتار محیط زیستی در بین گردشگران شهر بوشهر)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 148-165

افشین متقی؛ زهرا همتی گویمی