نویسنده = راسخی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. اثر گردشگری بر محیط زیست: یک مطالعه موردی برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب

دوره 5، شماره 16، بهار 1395، صفحه 71-94

سعید راسخی؛ سعید کریمی پتانلار؛ ثریا محمدی