نویسنده = حیدری چیانه، رحیم
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر فرایند مدیریت تصویر مقصد گردشگری شهری مورد مطالعه: کلان‌شهر تبریز

دوره 5، شماره 19، زمستان 1395، صفحه 94-109

رحیم حیدری چیانه؛ حسین سعدلونیا


2. تحلیلی برسیاست‌گذاری گردشگری در ایران

دوره 2، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 11-32

رحیم حیدری چیانه؛ سیده خدیجه رضاطبع ازگمی؛ ناصر سلطانی؛ اکبر معتمدی مهر