نویسنده = جعفری صمیمی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. اثر گردشگری بر توسعه‌ی انسانی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1392، صفحه 11-24

احمد جعفری صمیمی؛ شیما خبره