نویسنده = رازقی، نادر
تعداد مقالات: 1
1. گردشگری جنگ: تحلیل کیفی سفر راهیان نور به مناطق عملیاتی

دوره 5، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 97-114

نادر رازقی؛ علی اصغر فیروزجائیان؛ پرویز شریفی مقدم؛ بهزاد هاشمیان