نویسنده = رمضان زاده لسبوئی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تاب آوری روستاهای مناطق نمونه گردشگری در حوضه های سیل خیز بر اساس روش تصمیم گیری چند شاخصه مطالعه موردی: روستاهای چشمه کیله تنکابن و سرد آبرود کلاردشت

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 78-97

مهدی رمضان زاده لسبوئی؛ سید علی بدری؛ علی عسگری؛ محمد سلمانی؛ مجتبی قدیری معصوم