نویسنده = دامادی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تأثیرات اجتماعی- فرهنگی گردشگری شهری بر نحوه زندگی مردم شهر بابلسر

دوره 2، شماره 7، زمستان 1392، صفحه 126-147

علی خاکساری؛ سعید ابراهیم نیا سماکوش؛ محمد دامادی؛ وحید معزز