نویسنده = محمدی، اسفندیار
تعداد مقالات: 3
2. بررسی آثارالگوی رفتارگردشگران برچگونگی رفتاراجتماعی شهروندان (مطالعه‌ی موردی: شهرهمدان)

دوره 4، شماره 12، بهار 1394، صفحه 183-202

اسفندیار محمدی؛ اردشیر شیری؛ سهیلا حبیبیان


3. بررسی نقش سرمایه اجتماعی شهروندان در جذب گردشگر (مطالعه‌ی موردی: شهروندان ایلام)

دوره 4، شماره 12، بهار 1394، صفحه 93-106

اسفندیار محمدی؛ فاطمه پورشاهانی؛ پاکزاد آزادخانی