نویسنده = نصرالله زاده، ذکیه
تعداد مقالات: 2
1. عوامل تاثیرگذار بر میل به بازدید های مکرر گردشگران از روستای تاریخی کندوان

دوره 2، شماره 4، بهار 1392، صفحه 89-106

محمد رضا پورمحمدی؛ ذکیه نصرالله زاده


2. تحلیلی بر نظام آموزش عالی گردشگری در ایران مبتنی بر مدل سوات

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 129-152

رحیم حیدری چیانه؛ ذکیه نصرالله زاده؛ مهدی عبدالهی