نویسنده = علیقلی‌زاده فیروزجایی، ناصر
تعداد مقالات: 1
1. سنجش حمایت ساکنین روستایی از توسعه‌ی گردشگری در روستاهای مناطق جنگلی و عوامل موثر بر آن

دوره 4، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 170-188

ناصر علیقلی‌زاده فیروزجایی؛ آرزو قنبرزاده اشعری