نویسنده = محمدی، جمال
تعداد مقالات: 4
2. پدیدارشناسی تجربۀ گردشگران اماکن مذهبی (مورد مطالعه: اماکن زیارتی شهرستان هرسین)

دوره 6، شماره 20، بهار 1396، صفحه 34-55

جمال محمدی؛ صادق صالحی؛ زینب نیکوفال


3. منازعۀ معنا در میدان گردشگری (مورد مطالعه: گردشگران شهر سنندج)

دوره 5، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 8-28

جمال محمدی؛ کمال خالق پناه؛ الهه غلامی