نویسنده = پازوکی نژاد، زهرا
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل جامعه‌شناختی سفرهای پایدار در صنعت گردشگری

دوره 3، شماره 10، پاییز 1393، صفحه 162-181

صادق صالحی؛ زهرا پازوکی نژاد


2. تغییرات آب و هوا و سیاست‌های مقابله در صنعت گردشگری

دوره 2، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 93-108

حسین محمودی؛ زهرا پازوکی نژاد