نویسنده = فیروزجائیان گلوگاه، علی‌اصغر
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل کارکردی گردشگری مذهبی در ایران (فراتحلیلی از تحقیقات موجود)

دوره 3، شماره 8، بهار 1393، صفحه 143-165

علی‌اصغر فیروزجائیان گلوگاه؛ ندا یوسفی؛ سیداحمد میرمحمدتبار


2. کاربرد تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) درمطالعات گردشگری (تحلیلی با رویکرد آسیب شناسانه)

دوره 2، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 129-159

علی اصغر فیروزجائیان؛ مجتبی فیروزجائیان؛ سید حمید هاشمی پطرودی؛ فاطمه غلامرضا زاده