نویسنده = کیانی فیض آبادی، زهره
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان سوادکوه)

دوره 6، شماره 20، بهار 1396، صفحه 75-93

وحیده جعفری؛ محمد نجار زاده؛ زهره کیانی فیض آبادی