نویسنده = فضلی، نفیسه
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل عوامل مؤثر در توسعه‌ی کارآفرینی گردشگری روستایی

دوره 3، شماره 8، بهار 1393، صفحه 87-107

عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری؛ نفیسه فضلی