نویسنده = رجائی ریزی، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. شناخت نقاط قوت و ضعف توسعه ی گردشگری روستایی،مطالعه ی موردی اکوموزه ی روستایی ابیانه - اصفهان

دوره 2، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 50-76

زهرا حجازی زاده؛ محمدعلی رجائی ریزی؛ حسن حسینی امینی