نویسنده = حاجی حسینی، افسانه
تعداد مقالات: 1
1. پیامدهای محیط زیستی گردشگران بر نواحی ساحلی دریای مازندران از دیدگاه مردم و مسئولین

دوره 2، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 128-144

سید محمد شبیری؛ حسین میبودی؛ افسانه حاجی حسینی