دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، زمستان 1397، صفحه 1-166 
5. رابطه مدیریت دانش با فرآیند مدیریت بحران در مقصدهای گردشگری

صفحه 102-122

مهدی ابراهیمی؛ حمید ضرغام بروجنی؛ الناز سخندان


6. اخراج گردشگران خارجی در حقوق ایران

صفحه 124-144

ابوالحسن شاکری؛ هادی گوهری بندپی؛ محمدحسن مالدار


7. گردشگری شکار: تحلیل تحولی شکار از نیاز تا گردشگری و جرم‌انگاری شکار

صفحه 146-166

علی اصغر فیروزجائیان؛ پرویز شریفی مقدم؛ رضا شریفی مقدم