دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، بهار 1398 
4. واکاوی و تبیین کاستی‌ها و چالش‌های مناطق نمونه گردشگری

صفحه 70-88

بهرام کریمی؛ ابوطالب قاسمی وسمه‌جانی؛ مهرداد قربانی


6. اولویت بندی عوامل رقابت پذیری ایران در گردشگری حلال

صفحه 113-137

مهدی ابراهیمی؛ فاطمه یاوری گوهر؛ میترا حسن کاشی


7. بررسی ارتباطات مبتنی بر احساس در بخش هتلداری

صفحه 138-155

محمد حسین ایمانی خوشخو؛ تیمور مرجانی؛ محمدعلی شفیع