دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، تابستان 1398 
1. تحلیل محتوای کتاب‌های درسی پایه ششم ابتدایی بر مبنای مؤلفه‌های آموزش گردشگری

صفحه 1-19

ابراهیم صالحی عمران؛ سیده راضیه مهدی پور میر؛ صادق صالحی؛ میمنت عابدینی بلترک


2. تحلیلی نهادی بر هزینه‌ مبادله بازار و کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری ایران

صفحه 21-41

محمدرضا فرزین؛ محمود حسن پور؛ علی عرب مازار؛ سید مجتبی محمود زاده