دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، پاییز 1399 
1. ارزیابی توانمندی محیطی برای توسعه پایدار گردشگری در شهرستان نیشابور

صفحه 1-25

معصومه ملانوروزی؛ سید هدایت اله نوری؛ ژیلا کلالی مقدم


2. عوامل موثر بر مدل کسب و کارهای الکترونیکی در صنعت گردشگری

صفحه 27-41

زینت شریعتی؛ حسنعلی آقاجانی؛ ابوالحسن حسینی


3. موانع اجرای سیاست گردشگری در ج.ا.ایران: ارائه‌ی چارچوبی مفهومی

صفحه 43-66

مهدی کروبی؛ فاطمه یاوری گهر؛ رحیم زارع؛ دیاکو عباسی


6. واکاوی عوامل موثر بر گردشگری هوشمند در صنعت ورزش مبتنی برتکنیک فراترکیب

صفحه 101-120

عظیم صلاحی کجور؛ سید محمد حسین رضوی؛ سعید امیرنژاد؛ نصرالله محمدی؛ محمدجواد تقی پوریان


7. بررسی و تحلیل وضعیت وفاداری گردشگران به مقصدهای گردشگری(مطالعه موردی: شهر شیراز)

صفحه 121-143

محمدرضا رضایی؛ رضا مرادی رمقانی؛ احسان لشگری؛ سعیدرضا اکبریان


9. سنجش اهمیت و عملکرد شاخص‌های مدیریت یکپارچه گردشگری در ساحل شهر سرخرود

صفحه 161-175

صدرالدین متولی؛ مهدی رازجویان؛ غلامرضا جانباز قبادی