اهداف و چشم انداز

با توجه به تحولات نظری و کاربردی قابل ملاحظه درعرصه گردشگری، اهمیت رو به فزاینده صنعت گردشگری برای اقتصاد ایران و گسترش مطالعات گردشگری در چارچوب پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری به نویسندگان و محققان محترم توصیه می شود مقالات ارزشمند خود را در موضوعات زیر تهیه و ارسال نمایند:

ساختارهای مدیریت گردشگری در کشورهای دنیا

دیدگاه ها و خط و مش های جمهوری اسلامی ایران

تحولات ساختاری مدیریت گردشگری در ایران

مطالعات منطقه ای گردشگری

آموزش گردشگری و هتلداری در ایران

استانداردهای نقشه ی گردشگری

وسایل ارتباط جمعی  و گردشگری

قوانین و مقررات برای تاسیسات گردشگری

سرفصل های آموزشی گردشگری در آموزش عالی و بخش های دیگر

امیدواریم با جلب توجه محققان و نویسندگان به موضوعات کلان و کاهش مطالعات موردی و خرد، تاثیر گذاری مجله را در سطوح کلان، ملی و بین المللی ارتقا بخشیم.