داوران

داوران محترم

ضمن تشکر از داوری مقالات توجه به نکات زیر در فرایند داوری و ارائه پاسخ ها، ضروری است.

1. سوالات مندرج در فرم داوری از اهمیت و وزن یکسانی برخوردار نیستند. برای این منظور در توضیح هر سوال، ضریب آن قید شده است که بین 1 تا 3 متغیر می باشند.

2. برای محاسبه امتیاز نهایی مقاله، ضریب هر سوال را در امتیاز سوال (مثلاً سوال 3 امتیاز 3 و سوال 5 امتیاز 5 دارد) ضرب نموده و نتایج را با یکدیگر جمع نماید. عدد حاصل، امتیاز نهایی مقاله می باشد.

3. مقالاتی صلاحیت چاپ خواهند داشت که حداقل 70 امتیاز را کسب نمایند.

4. لطفاً فضایی که به منظور نظرات داور اختصاص داده شده است را تکمیل نمایید. در این قسمت به موارد مهمی، شامل پیشنهادات کلی در خصوص اصلاح و یا سوال از نویسنده مقاله، اختصاص می یابد. 

5. با توجه به اینکه سیاست نشریه و هدف از ایجاد سامانه نشریات، مدیریت و ارتباط نظامند و استفاده از قابلیت های الکترونیکی می باشد، لذا خواشمند است، نظرات و موارد اصلاحی خود را از طریق یادداشت گذاری الترونیکی (Comment)در فایل Word مقالات، انعکاس دهید. برای این منظور گام های زیر را دنبال نمایید:

- فایل مقاله  با فرمت Word را دانلود نمایید.

- محلی را که نیازمند اصلاح است و یا در خصوص آن سوالی دارید انتخاب نموده و به منوی Review رفته و گزینه New Comment را انتخاب نمایید. در این حالت در کنار متن مربعی نمایش داده می شود که محل نوشتن توضیحات مورد نظر داور محترم می باشد.

- فایل را ذخیره نموده و به عنوان فایل داوری شده از طریق سامانه نشریه و با ورود به بخش کاربری داور، ارسال فرمایید.

 

فهرست داوران نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری در سال 1399

ردیف

نام خانوادگی

نام

مرتبه علمی

محل خدمت

1

آقاجانی

حسن علی

استاد

دانشگاه مازندران

2

آقایی

مجید

استادیار

دانشگاه مازندران

3

اسدی

ایرج

استادیار

دانشگاه مازندران

4

اکبرپور

محمد

استادیار

دانشگاه رازی کرمانشاه

5

اکبریان

سعید رضا

دانشیار

دانشگاه شیراز

6

ایزدی

صمد

دانشیار

دانشگاه مازندران

7

باقری

مسلم

استادیار

دانشگاه شیراز

8

بدری

سید علی

دانشیار

دانشگاه تهران

9

بذرافشان

مرتضی

مربی

مجتمع آموزش عالی بم

10

بریمانی

فرامرز

دانشیار

دانشگاه مازندران

11

بیات

ناصر

استادیار

دانشگاه علوم انتظامی امین

12

بیشمی

بهار

استادیار

پژوهشکده گردشگری

13

تبریزی

نازنین

دانشیار

دانشگاه مازندران

14

توکلی

مرتضی

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس

15

جعفری مهرآبادی

مریم

استادیار

دانشگاه گیلان

16

جمعه پور

محمود

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبائی

17

حبیبی

لیلا

استادیار

دانشگاه مازندران

18

حسام

مهدی

استادیار

دانشگاه گیلان

19

حسن پور

محمود

استادیار

دانشگاه مازندران

20

حسنی

سید قاسم

استادیار

دانشگاه مازندران

21

حسینی

ابوالحسن

استادیار

دانشگاه مازندران

22

حسینی

علی

استادیار

دانشگاه تهران

23

حکیمی

هادی

استادیار

دانشگاه تبریز

24

حیدرنتاج

وحید

استادیار

دانشگاه مازندران

25

خراسانی

محمدامین

استادیار

دانشگاه تهران

26

خوش فر

غلام رضا

دانشیار

دانشگاه گلستان

27

دربان آستانه

علیرضا

دانشیار

دانشگاه تهران

28

دوستی

مرتضی

دانشیار

دانشگاه مازندران

29

رازقی

نادر

دانشیار

دانشگاه مازندران

30

راسخی

سعید

استاد

دانشگاه مازندران

31

رخشانی نسب

حمیدرضا

استادیار

دانشگاه زاهدان

32

رضا قلی زاده

مهدیه

استادیار

دانشگاه مازندران

33

رضوانی

محمدرضا

استاد

دانشگاه تهران

34

رضی

داود

استادیار

دانشگاه مازندران

35

رضایی

محمدرضا

دانشیار

دانشگاه یزد

36

رضایی

ناصر

دانشیار

پژوهشکده گردشگری

37

رمضان زاده لسبوئی

مهدی

دانشیار

دانشگاه مازندران

38

زال

محمدحسن

دانشیار

دانشگاه مازندران

39

زنگی آبادی

علی

دانشیار

دانشگاه اصفهان

40

سقائی

مهدی

استادیار

موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی

41

شالبافیان

علی اصغر

استادیار

دانشگاه سمنان

42

شفیعی

محمدعلی

مربی

دانشگاه علم و فرهنگ

43

شیخ بیگلو

رعنا

استادیار

دانشگاه شیراز

44

شیخی

داود

استادیار

دانشگاه پیام نور واحد تهران

45

شیرخدایی

میثم

دانشیار

دانشگاه مازندران

46

صادقلو

طاهره

استادیار

دانشگاه فردوسی

47

ضیائی

محمود

استاد

دانشگاه علامه طباطبائی

48

عزیزپور

فرهاد

دانشیار

دانشگاه خوارزمی

49

عشورنژاد

غدیر

استادیار

دانشگاه تهران

50

علی قلی زاده

ناصر

استادیار

دانشگاه مازندران

51

علیزاده ثانی

محسن

استادیار

دانشگاه مازندران

52

عنابستانی

علی اکبر

استاد

دانشگاه فردوسی/دانشگاه شهید بهشتی

53

عیسی زاده روشن

یوسف

استادیار

دانشگاه مازندران

54

عینالی

جمشید

استاد

دانشگاه زنجان

55

غلامی

یونس

استادیار

دانشگاه کاشان

56

فرامرزی

ایوب

استادیار

معاون اقتصادی مرکز آمار ایران

57

فراهانی

بنفشه

استادیار

موسسه آموزش عالی مازیار

58

فلاح

وحید

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

59

فیروزجائیان

علی اصغر

دانشیار

دانشگاه مازندران

60

کریم زاده

حسین

استادیار

دانشگاه تبریز

61

گلی

علی

دانشیار

دانشگاه شیراز

62

لطفی

صدیقه

استاد

دانشگاه مازندران

63

مقصودی

مهران

دانشیار

دانشگاه تهران

64

ملکشاهی

غلام رضا

دانشیار

دانشگاه مازندران

65

میرزائی

روزبه

استادیار

دانشگاه مازندران

66

نجار زاده

محمد

استادیار

دانشگاه سمنان

67

وثوقی

لیلا

استادیار

دانشگاه سمنان

68

وزین

نرگس

استادیار

دانشگاه اصفهان

69

یاسوری

مجید

استاد

دانشگاه گیلان