نویسنده = علی اصغر فیروزجائیان
تحلیل کارکردی گردشگری مذهبی در ایران (فراتحلیلی از تحقیقات موجود)

دوره 3، شماره 8، خرداد 1393، صفحه 143-165

علی‌اصغر فیروزجائیان گلوگاه؛ ندا یوسفی؛ سیداحمد میرمحمدتبار


کاربرد تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) درمطالعات گردشگری (تحلیلی با رویکرد آسیب شناسانه)

دوره 2، شماره 6، آذر 1392، صفحه 129-159

علی اصغر فیروزجائیان؛ مجتبی فیروزجائیان؛ سید حمید هاشمی پطرودی؛ فاطمه غلامرضا زاده