کلیدواژه‌ها = گردشگری
تحلیل وبومتریک وب سایت‌ها و منابع اطلاعاتی گردشگری، مطالعه موردی اصفهان

دوره 11، شماره 41، تیر 1401، صفحه 73-101

10.22080/jtpd.2022.23107.3659

ملیکا ابن یمینی؛ روزبه میرزائی؛ محمد حسن زال


ارائه مدل توسعه مکمل‌گرای گردشگری با رویکرد فراترکیب

دوره 11، شماره 40، اردیبهشت 1401، صفحه 103-132

10.22080/jtpd.2022.21272.3524

غلامرضا کاظمیان؛ محمود ضیایی؛ فاطمه یاوری گهر؛ یاور بابایی


تبیین وفاداری گردشگری استان زنجان با رویکرد آینده نگاری

دوره 11، شماره 40، اردیبهشت 1401، صفحه 133-159

10.22080/jtpd.2022.22019.3586

صادق Sadegh؛ محمد تقی حیدری؛ محمد رسولی


ظرفیت های غرب استان مازندران برای توسعه پایدار گردشگری کشاورزی

دوره 10، شماره 39، اسفند 1400، صفحه 79-112

10.22080/jtpd.2022.22191.3600

رضا سلیمان نژاد؛ امیرحسین علی بیگی؛ لاله صالحی


رهیافت برند سازی شهری در فرآیند نقش پذیریِ گردشگری (مطالعه موردی: شهرهای کوچک استان کردستان)

دوره 10، شماره 38، آذر 1400، صفحه 199-224

10.22080/jtpd.2021.21239.3522

آرام کریمی؛ زهره فنی؛ جمیله توکلی نیا؛ محمد تقی رضویان


بررسی الگوهای ذهنی خبرگان در مواجهه با اکوتوریسم پساکرونا با استفاده از روش‌شناسی کیو

دوره 10، شماره 36، خرداد 1400، صفحه 48-72

10.22080/jtpd.2021.20672.3454

سید علیقلی روشن؛ باقر کرد؛ فرحناز آهنگ؛ مسعود آفرین‌فر؛ حسن غفاری


تحلیل نقش موانع انسانی در توسعه گردشگری پایدار شهر کرمان

دوره 9، شماره 35، اسفند 1399، صفحه 162-186

10.22080/jtpd.2021.18738.3282

یاسر صباحی گراغانی؛ نفیسه مرصوصی


ارزیابی توانمندی محیطی برای توسعه پایدار گردشگری در شهرستان نیشابور

دوره 9، شماره 34، آذر 1399، صفحه 1-25

10.22080/jtpd.2020.18741.3283

معصومه ملانوروزی؛ سید هدایت اله نوری؛ ژیلا کلالی مقدم


بررسی و تحلیل وضعیت وفاداری گردشگران به مقصدهای گردشگری(مطالعه موردی: شهر شیراز)

دوره 9، شماره 34، آذر 1399، صفحه 121-143

10.22080/jtpd.2020.18691.3284

محمدرضا رضایی؛ رضا مرادی رمقانی؛ احسان لشگری؛ سعیدرضا اکبریان


تدوین استراتژی‌های بخش گردشگری با رویکرد برنامه‌ریزی مبتنی بر سناریو

دوره 9، شماره 33، شهریور 1399، صفحه 191-207

10.22080/jtpd.2020.16538.3059

سعید سعیدپور؛ آذر سفیدی؛ علی تیزرو؛ رضا احمدی کهنعلی


طراحی مدل پنجره فرصت کارآفرینانه در توریسم فرهنگی ایران

دوره 8، شماره 31، اسفند 1398، صفحه 181-195

10.22080/jtpd.2020.16755.3092

فریده کمری؛ سید محمدرضا حسینی؛ صیدمهدی ویسه؛ محمود رضا مستقیمی


برآورد ظرفیت برد گردشگری در مناطق تحت حفاظت (مطالعه موردی:منطقه شکار ممنوع الوند)

دوره 8، شماره 30، آذر 1398، صفحه 51-64

10.22080/jtpd.2019.16240.3037

رومینا سیاح نیا؛ پروانه سبحانی پژوه؛ حسین محمودی؛ حسن اسماعیل زاده