کلیدواژه‌ها = استان مازندران
تحلیل و ارزیابی کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در اولویت بندی سناریوهای توسعه گردشگری روستایی

دوره 5، شماره 18، آذر 1395، صفحه 158-178

شهاب الدین شمس؛ ابوالحسن حسینی؛ رادمان خورشیدیان


گردشگری و مدیریت مصرف انرژی (مطالعه‌ی موردی: اقامتگاه های گردشگری استان مازندران)

دوره 4، شماره 12، خرداد 1394، صفحه 126-144

داود رضی؛ آزیتا اسفندیان؛ نرمین نیکدل


بررسی اثر توپوگرافی بر پتانسیل اقلیم گردشگری (مطالعه ی موردی: استان مازندران)

دوره 3، شماره 11، اسفند 1393، صفحه 200-217

همت اله رورده؛ محمد باعقیده؛ عباسعلی داداشی رودباری


گردشگران ساحلی و حفاظت از محیط‌ زیست (مطالعه موردی: گردشگران ساحلی استان مازندران)

دوره 2، شماره 4، خرداد 1392، صفحه 107-122

صادق صالحی؛ ناصر فتاحی؛ زهرا همتی گویمی؛ سمیه حبیبی