کلیدواژه‌ها = رضایت
بررسی تاثیر تصویر مقصد بر رضایت و مقاصد رفتاری در گردشگری سلامت (مورد مطالعه: آبگرم معدنی لاویج)

دوره 5، شماره 17، شهریور 1395، صفحه 128-145

میثم شیرخدایی؛ محسن علیزاده ثانی؛ فهیمه آملی دیوا


نوع‌شناسی مشتری و نقش آن در نوآوری در هتل‌ها (مورد مطالعه: هتل‌های اردبیل)

دوره 4، شماره 15، اسفند 1394، صفحه 8-23

نورمحمد یعقوبی؛ حبیب ابراهیم‌پور؛ ولی نعمتی


بررسی تاثیر تصویر مقصد و رضایت از مقصد بر نیت‌های بازدید گردشگران

دوره 4، شماره 12، خرداد 1394، صفحه 11-33

مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ حسین بلوچی؛ حسین فارسی زاده