نظام اداری- مدیریتی و توسعه‏ی اجتماعی- فرهنگی پایدار در بخش گردشگری ماسوله

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 برنامه ریزی گردشگری

چکیده

چکیده
ماسوله یکی از کوچک‌ترین شهرهای ایران، سال‏هاست که به­دلیل داشتن جاذبه‏های خاص و منحصر­به­‌فرد تاریخی- فرهنگی و طبیعی خود تبدیل به یکی از شناخته ‌شده‏ترین مقاصد گردشگری کشور شده است. توسعه‏ی گردشگری در ماسوله آثار و پیامدهای زیست‌محیطی، اقتصادی و     اجتماعی- فرهنگی را نیز در­پی داشته است. در این مقاله نقش نظام اداری- مدیریتی به­عنوان عنصری مهم در فرآیند توسعه که نقشی بنیادین در ایجاد پایداری یا ناپایداری در مقاصد گردشگری به‌خصوص در ابعاد اجتماعی- فرهنگی دارد مورد بررسی قرار گرفته است. از تکنیک‏های مختلف روش کیفی برای تولید داده و معرفی سهم نظام اداری- مدیریتی در فرآیند توسعه‏ی گردشگری در ماسوله و نیز شناخت آسیب‏ها و کاستی‏های آن استفاده شده است. درنهایت پس از ارزیابی و تحلیل داده‌ها، پیشنهاداتی برای ارتقای عملکرد نظام اداری- مدیریتی در فرآیند توسعه‌ی پایدار گردشگری ماسوله ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها