ارزیابی تأثیرات اجتماعی- فرهنگی گردشگری شهری بر نحوه زندگی مردم شهر بابلسر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 برنامه¬ریزی شهری، دانشگاه علامه طباطبایی

3 مهندسی عمران-سازه، دانشگاه نوشیروانی بابل

4 برنامه ریزی شهری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده
توجه به جایگاه صنعت گردشگری، از آن‌رو اهمیت دارد که می­توان با بهره­گیری مناسب از منابع طبیعی و انسانی، علاوه‌ بر امکان رشد اقتصادی، به ترویج بخش کشاورزی و تولید صنایع بومی و محلی پرداخت و گامی در مسیر بهبود شرایط زیست­محیطی و پاس‌داشت مواریث فرهنگی بومی و آداب و رسوم محلی در جوامع میزبان برداشت. شهر بابلسر به‌عنوان یکی از اصلی­ترین مراکز گردشگری ایران با جاذبه­های غنی و مواهب طبیعی و مصنوعی شاخص و کم­نظیر هرساله میزبان تعداد زیادی از گردشگران داخلی و خارجی است که بررسی تأثیرات اجتماعی- فرهنگی این دست از گردشگران و سهم آنان در توسعه‌ی پایدار شهر امری اجتناب­ناپذیر است. در پژوهش حاضر، از روش تحقیق پیمایشی از نوع توصیفی- تحلیلی استفاده شده تا از دید مردم و مسئولین شهر، تأثیر گردشگری بر توسعه­ی     فرهنگی- اجتماعی آن، مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. داده­های مورد نیاز با استفاده از منابع اسنادی- کتابخانه­ای و هم­چنین با به­کارگیری پرسش‌نامه­ی تدوین شده­ی پژوهشگر، بازدید میدانی و مصاحبه با سازمان­های مرتبط و سرپرست خانوارهای ساکن در شهر بابلسر، گردآوری شده است. نتایج پژوهش با استفاده از آزمون­های آماری پیرسون و کندال-b، نشان می­دهد که از دیدگاه مردم تأثیر گردشگری شهری بر 5 شاخص و از دیدگاه مسئولین بر 6 شاخص از 14 شاخص مورد بررسی مورد تأیید قرار گرفته­اند که لزوم توجه به این صنعت در برنامه­ریزی­ها را اثبات می­نماید.

کلیدواژه‌ها