ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های گردشگری (مطالعه‌ی موردی: منطقه گردشگری اوان)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

با افزایش روز­افزون جمعیت و نیاز بشر به گردش و تفریح، توسعه مناطق گردشگری جز ملزومات جوامع کنونی بشمار می­رود، توسعه این مناطق و حضور انسان در بستر طبیعت آثاری نیز به همراه خواهد داشت. برای سیر در راستای توسعه پایدار گردشگری، ارزیابی آثار زیست­محیطی این‌گونه فعالیت­ها قبل از اجرا و ارائه راهکارهایی جهت کاهش آثار مضر آن­ها، امری اجتناب­ناپذیر است. به دلیل ارتباط مستقیم انسان و طبیعت در مناطق گردشگری، آثار ناشی ازاین‌گونه فعالیت­ها، از پیچیدگی و پیوستگی خاصی برخوردارند، ازاین‌رو، استفاده از روش­های سنتی ارزیابی آثار زیست­محیطی کارایی لازم را دارا نمی­باشد. در تحقیق حاضر، با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه­ای فازی (FANP)، روش ارزیابی آثار زیست­محیطی ماتریس سریع (RIAM)، مورد اصلاح قرار گرفت و با استفاده از روش اصلاح شده حاصل، به ارزیابی آثار زیست­محیطی توسعه‌ی منطقه گردشگری اوان پرداخته شد. نتایج حاکی از آن است که، در روش RIAM معمولی مجموع دامنه عددی امتیازات در گزینه‌ی اجرا مثبت و در گزینه‌ی عدم اجرا منفی است و در روش RIAM اصلاح‌شده، هر دو عدد منفی هستند، ولی مانند روش اول گزینه‌ی اجرا ارجح بر گزینه‌ی عدم اجراست، زیرا میزان آثار منفی آن کمتر برآورد شده است. در روش اصلاح‌شده آثار توسعه‌ی بهتر و واقع­گرایانه­تر مورد ارزیابی قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها