اعتبار و کیفیت علمی فصلنامه

ضریب تاثیر فصلنامه علمی-پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری دانشگاه مازندران در سال 1396 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)  0.734 بوده و بر اساس سامانه ISC دارای کیفیت عالی (Q1)  است. همچنین بر اساس سامانه کمیسیون نشریات وزارت عتف، این فصلنامه دارای رتبه عالی (A) است.

 

قلمرو و حوزه­ های علمی-پژوهشی نشریه

 رسالت نشریه علمی- پژوهشی "برنامه ­ریزی و توسعه گردشگری" انتشار یافته های علمیدر حوزه های مطالعاتی و پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری است و با توجه به بین رشته ایی بودن آن، همکاری صاحب نظران و پژوهشگران رشته های مختلف علمی مرتبط با گردشگری نظیر برنامه ریزی، جغرافیا، جامعه شناسی، توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی، رفتار شناسی، فرهنگ، مدیریت و بازاریابی، اقتصاد، محیط زیست؛ و برنامه ریزی شهری، منطقه ایی و روستایی مورد توجه می باشد.

 

 اولویت‌های فصلنامه

 مقالات علمی پژوهشی زیر در اولویت فصلنامه می باشد:

1-سیاستگذاری گردشگری  2-ساختارهای مدیریت گردشگری 3-آموزش و توسعه منابع انسانی 4-دیدگاه‌ها و خط مشی‌های جمهوری اسلامی ایران 5-مطالعات منطقه ایی گردشگری 6-استانداردهای نقشه گردشگری  7-وسایل ارتباط جمعی و گردشگری 8-قوانین و مقررات برای تأسیسات گردشگری 9-سرفصل‌های آموزشی گردشگری در آموزش عالی و بخش‌های دیگر 10- آن دسته از مطالعات موردی که دارای جامعیت در حدود پژوهش است (برای نمونه مطالعه موردی در سطح استانی، کشوری، منطقه ایی و یا بین المللی) 11- مقالات برگرفته از رساله دکتری.

 

عنوان بندی مقالات:

مقاله ایی که برای مجله ارسال می شود می بایست صرفاً دارای شش عنوان بندی باشد که به ترتیب عبارت از مقدمه، مبانی نظری و پیشینه تحقیق، نتایج و یافته ها، بحث و نتیجه گیری، منابع و ماخذ است و لازم است تا این عنوان ها برجسته (بولد) شود.

 

 نحوه پرداخت هزینه ها:

هنگام ارسال مقاله نیاز به هیچگونه پرداخت نمی باشد. در صورت تایید هیات تحریریه محترم مجله، یک ایمیل برای ارسال کننده مقاله ارسال خواهد شد و امکان پرداخت در صفحه شخصی او فعال می شود. در این مرحله فرد با مراجعه به صفحه شخصی، مبلغ 100000  تومان را به عنوان هزینه داوری به صورت آنلاین از طریق درگاه الکترونیکی پرداخت نماید. در صورتی که مقاله پس از تایید داوران و نیز تصمیم هیات تحریریه، مورد پذیرش قرار گیرد؛ مجدد به نویسنده ایمیلی ارسال می شود تا نسبت به پرداخت مبلغ 450000 تومان از طریق همان صفحه شخصی و درگاه الکترونیکی سامانه نشریه، بابت هزینه انتشار، اقدام نماید. بدیهی است صدور گواهی پذیرش و انتشار مقاله منوط به پرداخت هزینه می باشد.

 

امید است با ادامه مشارکت اندیشمندان، صاحب نظران و محققان گرامی و فرهیخته، شاهد بالندگی فزون تر فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری باشیم.

شماره جاری: دوره 9، شماره 35، زمستان 1399