بررسی جاذبه‌های مورفودینامیک و ویژگی‌های آسایش اقلیمی اکوسیستم‌های بیابانی جهت توسعه‌ی اکوتوریسم مطالعه‌ی موردی: حاشیه‌ی غربی دشت لوت (شهداد)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
یکی از عوامل موثر بر آسایش انسان، شرایط جوی و اقلیمی است. انسان از ابتدابه طور مستقیم و غیر مستقیم متأثر از این شرایط بوده است. امروزه مطالعه‌ی تاثیر وضعیت جوی و اقلیمی بر روی زندگی و آسایش و رفتار انسان در قالب یکی از شاخه های علمی به نام زیست اقلیم شناسی انسانی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. رابطه‌ی بین هوا، اقلیم و توریسم به اشکال گوناگونی وجود دارد، از یک سو با شرایط آب و هوایی سروکار داریم که از مکانی به مکان دیگر و در مقاطع زمانی، بسیار متغیر است و از سوی دیگر توریسم نیز پدیده­ای چند جانبه است. اثرهای متقابل این دو بسیار پیچیده است. علت اصلی فصلی بودن پدیده توریسم آب و هواست. این پژوهش سعی دارد که به بررسی جاذبه‌های مورفودینامیک و ویژگیهای اقلیم آسایش در غرب دشت لوت، به عنوان یکی از مناطق بیابانی ایران که پتانسیل بسیار بالائی جهت توسعه اکوتوریسم را دارا می‌باشد، بپردازد. پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی مبتنی بر روشهای آماری، میدانی و مدل سازی می­باشد، بدین صورت که با استفاده از مدل‌های آسایش اقلیمی ماهانی، گیونی و اوانز، به بررسی اقلیم آسایش در منطقه مورد مطالعه پرداخته شد و سپس با توجه به ماه‌های دارای آسایش اقلیمی و جاذبه‌های اکوتوریستی منطقه، پیشنهاداتی در راستای مناسب­ترین ماه، جهت فعالیتهای اکوتوریستی در منطقه ارایه گردید. نتایج نشان می­دهد که ماه‌های آبان، آذر و اسفند در محدوده آسایش اقلیمی قرار داشته که این ماه‌ها پتانسیل بسیار بالائی را در راستای توسعه اکوتوریسم در منطقه دارند و بررسی‌های میدانی نیز نشان می‌دهد که بیشترین تعداد اکوتوریسم نیز در این ماه‌ها به این منطقه سفر می‌کنند. علاوه بر این، منطقه مورد مطالعه با داشتن جاذبه­های اکوتوریستی منحصر به فرد در ایران و حتی در دنیا، از قبیل کلوت‌های بسیار زیبای لوت، تپه­های ماسه‌ای متنوع، نبکاهای بسیار زیبا و غیره، پتانسیل بسیار بالائی را جهت توسعه اکوتوریسم دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها