بررسی عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی های گردشگری جمهوری اسلامی ایران (از دیدگاه پژوهشگران دانشگاهی)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 دانشکده‌‌ی گردشگری مجتمع آموزشی عالی بم، کرمان

چکیده

خط­مشی‌گذاری گردشگری، در یک نگاه جامع، شامل سه مرحله‌ی اصلی تدوین، اجرا و ارزیابی است. در مسیر اجرای کامل خط­مشی گردشگری، عوامل و شاخص­های متعددی وجود دارند که شناسایی آن‌ها به منظور کارآمد کردن اجرای خط­مشی گردشگری اهمیت ویژه‌ای دارد. در این مقاله، با توجه به پژوهش­های انجام‌شده، دیدگاه دانشمندان مختلف و نظرخواهی از خبرگان صنعت گردشگری کشور، عوامل مؤثر بر اجرای خط­مشی­های گردشگری تعیین و بررسی شدند. در جمع‏بندی ابتدایی، 65 شاخص­ استخراج شد و طی دو مرحله‌ی نظرخواهی از پژوهشگران دانشگاهی، این تعداد به 40 شاخص تقلیل و تعدیل یافت. تعداد 83 نفر از پژوهشگران دانشگاهی به سؤال‌های این پرسش‌نامه پاسخ دادند. با توجه به تحلیل­های آماری صورت‌گرفته به کمک نرم‌افزارهای SPSS و LISREL، پرسش‌های تحقیق بررسی شدند و مدل نهایی این تحقیق متشکل از هفت عامل که در دنباله خواهد آمد، پیشنهاد شد:   1. توجه به ویژگی­های رفتاری و شخصیتی مجریان؛ 2. نظام اداری و بوروکراسی؛ 3. هدف­گذاری و تدوین صحیح خط­مشی؛ 4. تخصص و مهارت مجریان؛ 5. گروه­های هدف و استفاده‌کنندگان؛ 6. حمایت از سوی مراجع قانونی–حقوقی؛ و سرآخر 7. انتخاب ابزار مناسب و منابع لازم برای اجرای خط­مشی.

کلیدواژه‌ها