شناسایی استراتژی‌های توسعه‌ی سرمایه‌گذاری گردشگری مذهبی در ایران (مطالعه‌ی موردی: زیارتگاه امام رضا (ع))

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 جهاد دانشگاهی مشهد

2 دانشگاه مازندران

3 دانشگاه فردوسی مشهد

4 پژوهشکده‌ی گردشگری جهاد دانشگاهی

چکیده

باتوجه به اینکه فرایند سرمایه­گذاری در حوزه‌ی گردشگری و از جمله گردشگری مذهبی، مقوله­ای چندوجهی است و به‌شدت از محیط اقتصادی تأثیر می­پذیرد، به­منظور رسیدن به نقطه­ای قابل قبول در این عرصه، باید عوامل داخلی و خارجی این حوزه‌ی فعالیتی را بررسی کرد، سپس به تدوین راهبرد­های بهینه اقدام نمود. در این میان زیارت امام رضا (ع) به­عنوان یکی از پایگاه­های اصلی جهان تشیع، با توجه به تأثیر به­سزای آن بر اقتصاد شهر مشهد و نیز توسعه‌ی منطقه، در حوزه‌ی گردشگری مذهبی استان و نیز کشور بیش از پیش مورد توجه برنامه‌ریزان و سرمایه­گذاران این صنعت است. در این زمینه مطالعه‌ی حاضر با استفاده از ابزارهای برنامه­ریزی راهبردی، ضمن تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت‌های موجود در این حوزه، راهبرد­های مناسب جهت بهبود و توسعه‌ی سرمایه­گذاری این حوزه تدوین و اولویت­بندی شده است. نتایج نشان می‌دهد مناسب­ترین راه برای برون­رفت از بحران‌ها و چالش‌های احتمالی حوزه‌ی سرمایه‌گذاری گردشگری مذهبی و اقتصاد زیارت امام رضا (ع) و توسعه و بهره­گیری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری پیش­روی این عرصه، اتخاذ راهبرد­های تدافعی با تأکید بر رفع ضعف‌ها و نگاه به تهدیدهای احتمالی و موجود در اولویت هستند که مهم‌ترین و مؤثرترین راهبرد تدافعی قابل کاربرد در این فرایند، راهبرد «بسترسازی برای جذب سرمایه­گذاری‌های داخلی و خارجی به وسیله‌ی سازمان‌های و نهادهای مربوطه» است.

کلیدواژه‌ها