بررسی و ارزیابی سایت‌های گردشگری شهری (مطالعه‌ی موردی: شهر ارومیه)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه خوارزمی

3 پژوهشگر دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

امروزه برای ارزیابی جامع گردشگری شهری، نیاز به شناسایی سایت‌ها و مکان‌های گردشگری شهرها و ارزیابی آن‌ها از منظر معیارهای گردشگری است. شهر ارومیه به­عنوان مرکز استان آذربایجان غربی، با وجود آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی مختلف، از شهرهای گردشگرپذیر و زیبای کشور است و هدف این تحقیق نیز، ارزیابی سایت‌های گردشگری شهر ارومیه با استفاده از معیارهای گردشگری، به منظور پیاده کردن برنامه‌ریزی لازم برای این سایت­ها است. روش تحقیق از نوع توصیفی– تحلیلی است که پس از مطالعات اولیه، 12 سایت بر اساس معیارهای انتخاب سایت، گزینش شده و از طریق 11 معیار گردشگری شامل فاصله از راه­های ارتباطی، هتل‌ها، میادین شهری، فضاهای سبز، پایانه‌ها، تعداد گردشگران، تنوع جاذبه‌ها، سطح جذابیت، سطح تبلیغات و خدمات، تعداد نقاط دید و اختلاف      چشم­انداز، مورد ارزیابی قرار گرفت. این معیارها از طریق روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)، وزن‌دهی و در ترکیب با اطلاعات هر سایت به ازای هر معیار، از طریق روش تصمیم‌گیری COPRAS ترکیب شده و ارزش نهایی هر سایت مشخص شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که سایت‌های مسجد جامع، پارک اللرباغی و بازار، مستعدترین سایت‌ها بوده و برای بازاریابی مؤثر هستند و ضرورت دارد که    برنامه­ریزی‌ گردشگری در کوتاه­مدت بر روی این سایت‌ها معطوف شود.

کلیدواژه‌ها