دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، زمستان 1394 
2. بررسی رابطه‌ی هوش فرهنگی و هوش عاطفی راهنمایان تور‌های خروجی شهر تهران

صفحه 24-41

مهدی کروبی؛ ارغوان ‌هادی‌نژاد؛ سید احمد تقویان نوغان


8. بررسی تأثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی در استان گلستان

صفحه 148-169

غلامحسین عبدالله‌زاده؛ خدیجه صالحی؛ محمد شریف شریف‌زاده؛ علیرضا خواجه شاهکوهی


10. اولویت‌بندی فعالیت‌های بازاریابی گردشگری فیلم

صفحه 189-208

مهسا صالح دوست؛ ابوالفضل تاج‌زاده نمین