تحلیل عوامل تأثیرگذار بر وضعیت بازاریابی گردشگری روستایی در یک حوزه ی کلانشهری از دیدگاه کارشناسان؛ مورد: روستاهای شمال تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
روستاهای شمالی استان تهران همانند بسیاری از مناطق روستایی ایران به­رغم برخورداری از امکانات بالقوه، داشتن جاذب‌های فراوان گردشگری و نزدیکی به کانون‌های پرجمعیت شهری، فرصت‌های بسیار مناسب برای توسعه‌ی گردشگری را داراست. اما با این وجود، تاکنون اقتصاد گردشگری در این روستاها جایگاه واقعی خود را نیافته است. هدف تحقیق حاضر، شناسایی وضعیت مؤلفه­های جذب گردشگر در روستاهای شمال تهران و تعیین اولویت­های برنامه­ریزی برای جذب گردشگر به این روستاها می­باشد. در این تحقیق با استفاده از پرسش‌نامه­ای با 46 سوال، موضوع از دیدگاه 40 تن از کارشناسان معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع­دستی و گردشگری استان تهران بررسی شد. بعد از تشخیص مناسب بودن داده­های مربوط به مجموعه متغیرهای مورد تحلیل، از آزمون­های تحلیل عاملی برای تعیین عوامل اثرگذار و از آزمون فریدمن برای اولویت­بندی میزان تأثیر مؤلفه­ها در توسعه‌ی گردشگری روستاهای شمال تهران استفاده شد که نتایج حاصل، حاکی از اهمیت بالای مؤلفه­های مردم و کارکنان و تبلیغات می­باشد. هم­چنین به­منظور تعیین اولویت­های برنامه­ریزی برای جذب گردشگر از روش فولر سلسله مراتبی استفاده شده که بر این اساس، مؤلفه تبلیغات بالاترین اولویت را به­خود اختصاص داد.

کلیدواژه‌ها