در ارزیابی نشریات توسط دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی، رتبه نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشکری «سطح یک» معرفی گردید

بر اساس اطلاعیه مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی و سیاستگذای ر پژوهشی، ارزیابی نشریات علمی بر اساس شاخص‌های اعلام شده به انجام رسید.

 

دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی با هدف ارتقای نشریات علمی کشور، طرح رتبه بندی نشریات علمی را در بهمن ماه 1393 بر اساس شاخص‌های مهمی چون وضعیت انتشار، نمایه در پایگاههای اطلاعات علمی، دارا بودن سامانه استاندارد و تکمیل اطلاعات در سامانه ارزیابی نشریات علمی مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و بر این اساس رتبه نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری «سطح یک (A)» ارزیابی گردید.

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس http://journals.msrt.ir/menu_1.html مراجعه نمایند.