درباره نشریه

نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری به صاحب امتیازی دانشگاه مازندران در تابستان 1391 فعالیت علمی و پژوهشی خود را آغاز کرد. این نشریه تلاش دارد با همت و یاری پژوهشگران و اساتید حوزه مطالعات بنیادین و کاربردی گردشگری، در راستای اعتلای بخش گردشگری میهمن عزیزمان، ایران، گام های موثری را بردارد.

نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، یک نشریه علمی با داوری دوسوکور و دسترسی آزاد به مقالات است. این نشریه، امکان داوری سریع و انتشار مقالات در همه زمینه های مطالعات گردشکری را فراهم می کند. این نشریه به صورت فصلنامه اقدام به چاپ مقالات می کند و مقالات آن در پایگاه معتبر داخلی و پایگاه های بین المللی نمایه می شود.

رسالت نشریه علمی برنامه­ ریزی و توسعه گردشگری، ورود به حوزه­ های مطالعاتی و پژوهشی مدیریت گردشگری و سرعت و کیفیت بخشیدن به حرکت رو به جلوی این نظام علمی است. این مهم بدون همکاری و پژوهش اساتید و محققین نظام­ های مختلف علمی مرتبط با گردشگری مانند مدیریت، اقتصاد، علوم سیاسی، جغرافیا، بازاریابی، جامعه شناسی، روان شناسی، انسان شناسی، محیط زیست و ... میسر نخواهد بود. بر این اساس، این نشریه تلاش خواهد نمود تا با شناسایی مسائل گردشگری کشور و همچنین گسترش نظریه­ پردازی و کارکردگرایی، این حوزه مطالعاتی و پژوهشی را از نظر کاربردی و نظری بسط دهد.