پیوندهای مفید

انجمن علمی گردشگری ایران


بانک اطلاعات نشریات کشور


پایگاه اطلاعات علمی (جهاد دانشگاهی)


پرتال جامع علوم انسانی


پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران


سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران