اهداف و چشم انداز

هدف اصلی از انتشار فصلنامه، در واقع پاسخی است به این دغدغه، که ارائه و بررسی مسائل، مشکلات، پرسش ­ها و چالش های مهم نظری و علمی مطرح در عرصه گردشگری در جهان پویا و در تحول پرشتاب امروزی، و فعالیّت و تأمل پژوهشگرانه به منظور پاسخ یابی برای آن­ها، در چهارچوب کار ویژۀ یک نشریۀ تخصصی، علمی و پژوهشی انسجام یابد و از سامان خاص برخوردار شود. امیدواریم با جلب توجه محققان و نویسندگان به موضوعات کلان و کاهش مطالعات موردی و خرد، تاثیر گذاری مجله را در سطوح کلان، ملی و بین المللی ارتقا بخشیم.

با توجه به تحولات نظری و کاربردی قابل ملاحظه درعرصه گردشگری، اهمیت رو به فزاینده صنعت گردشگری برای اقتصاد ایران و گسترش مطالعات گردشگری در چارچوب پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری به نویسندگان و محققان محترم توصیه می شود مقالات ارزشمند خود را در موضوعات زیر تهیه و ارسال نمایند:

 • مدیریت و برنامه ریزی گردشگری؛
 • ساختارهای سیاسی و سیاست گذاری در گردشگری؛
 • اقتصاد گردشگری؛
 • جغرافیای گردشگری؛
 • جامعه شناسی، انسان شناسی و روان شناسی در گردشگری؛
 • ارتباطات گردشگری؛
 • بازاریابی گردشگری؛
 • میراث و گردشگری؛
 • فناوری و گردشگری؛
 • توسعه پایدار و گردشگری؛
 • حوزه های خدمات گردشگری: حمل و نقل، میهمان نوازی (تشریفات و هتلداری)، سوغات و صنایع دستی، فعالان و واسطه ها؛
 • نظریه پردازی، گونه های جدید، روش شناسی نوین و تجارب موفق جهانی در حوزه گردشگری.