کسب کیفیت و رتبه عالی با ضریب تاثیر 0.684

با کمال مسرت به اطلاع پژوهشگران گرامی می ساند که ضریب تاثیر فصلنامه علمی-پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری دانشگاه مازندران در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)   در سال 1395  0.684 بوده و بر اساس سامانه ISC دارای کیفیت عالی (Q1)  است. همچنین بر اساس سامانه کمیسیون نشریات وزارت عتف، این نشریه در رتبه عالی (A) قرار دارد. فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری دانشگاه مازندران این موفقیت بسیار مهم و ارزشمند را به جامعه علمی کشور تبریک می گوید.