داوران


نرگس وزین، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران، (پابلونز)

حسین کریم زاده، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران (پابلونز)

سعید بهزادی، گروه سیستم اطلاعات مکانی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران (پابلونز)

سید علی بدری، گروه جغرافیا انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران (پابلونز)

محمد ویسیان، گروه جغرافیا انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران (پابلونز)

علی حسینی، گروه جغرافیا انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران (پابلونز)

جمشید عینالی، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران (پابلونز)

علی اکبر امین بیدختی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران (پابلونز)

حمیدرضا رخشانی نسب، گروه جغرافیا انسانی- برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران (پابلونز)

علی گلی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران (پابلونز)

رضا اندام، گروه علوم انسانی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران (پابلونز)

محمود جمعه پور، گروه برنامه ریزی علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (پابلونز)

سیدمحمد میرتقیان رودسری، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (پابلونز)

علی اکبر عنابستانی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران (پابلونز)

حمداله سجاسی قیداری، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،  دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران (پابلونز)

صادق صالحی، گروه علوم اجتماعی- توسعه و مردم شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران (پابلونز)

مصطفی محمّدی، گروه میراث فرهنگی، دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دانشگاه مازندران، چالوس، ایران (پابلونز)

غدیر عشورنژاد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران (پابلونز)

مجید آقایی، گروه اقتصاد بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران (پابلونز)

حسن علی آقاجانی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران (پابلونز)

ندا ترابی فارسانی، گروه آموزشی موزه و گردشگری، دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران (پابلونز)

طاها ربانی، گروه جغرافیا، دانشکده برنامه ریزی محیطی، دانشگاه یزد، یزد، ایران (پابلونز)

فائزه اسدیان اردکانی، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران (پابلونز)

 


داوران محترم

ضمن تشکر از داوری مقالات توجه به نکات زیر در فرایند داوری و ارائه پاسخ ها، ضروری است.

1. سوالات مندرج در فرم داوری از اهمیت و وزن یکسانی برخوردار نیستند. برای این منظور در توضیح هر سوال، ضریب آن قید شده است که بین 1 تا 3 متغیر می باشند.

2. برای محاسبه امتیاز نهایی مقاله، ضریب هر سوال را در امتیاز سوال (مثلاً سوال 3 امتیاز 3 و سوال 5 امتیاز 5 دارد) ضرب نموده و نتایج را با یکدیگر جمع نماید. عدد حاصل، امتیاز نهایی مقاله می باشد.

3. مقالاتی صلاحیت چاپ خواهند داشت که حداقل 70 امتیاز را کسب نمایند.

4. لطفاً فضایی که به منظور نظرات داور اختصاص داده شده است را تکمیل نمایید. در این قسمت به موارد مهمی، شامل پیشنهادات کلی در خصوص اصلاح و یا سوال از نویسنده مقاله، اختصاص می یابد. 

5. با توجه به اینکه سیاست نشریه و هدف از ایجاد سامانه نشریات، مدیریت و ارتباط نظامند و استفاده از قابلیت های الکترونیکی می باشد، لذا خواشمند است، نظرات و موارد اصلاحی خود را از طریق یادداشت گذاری الترونیکی (Comment)در فایل Word مقالات، انعکاس دهید. برای این منظور گام های زیر را دنبال نمایید:

- فایل مقاله  با فرمت Word را دانلود نمایید.

- محلی را که نیازمند اصلاح است و یا در خصوص آن سوالی دارید انتخاب نموده و به منوی Review رفته و گزینه New Comment را انتخاب نمایید. در این حالت در کنار متن مربعی نمایش داده می شود که محل نوشتن توضیحات مورد نظر داور محترم می باشد.

- فایل را ذخیره نموده و به عنوان فایل داوری شده از طریق سامانه نشریه و با ورود به بخش کاربری داور، ارسال فرمایید.

 

فهرست داوران نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری در سال 1401

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
حبیب Mahmoodi chenari جغرافیا و گردشگری، گردشگری روستایی جهاد دانشگاهی استان گیلان
قربانعلی ابراهیمی جامعه شناسی و علوم رفتاری عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران
مهدی ابراهیمی مدرس دانشگاه علامه طباطبایی
اسمعیل ابونوری استاد اقتصاد، دانشگاه سمنان
صمد ایزدی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
ایرج اسدی عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری
احسان اسداللهی عضو هیئت علمی دانشگاه سناباد گلبهار، گلبهار، ایران
تهمینه اسدی امیری مدیریت مقصد مشاور گردشگری و رییس حوزه مدیر کل میراث فرهنکی،صنایع دستی و گردشگری مازندران
فائزه اسدیان اردکانی مدیریت گردشگری عضو هیأت علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه یزد
احمد اسدزاده اقتصاد گردشگری عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
میر محمد اسعدی برنامه ریزی گردشگری، مدیریت گردشگری عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر
رضا اسماعیلی عضو هیأت علمی گروه جغرافیا
مجید یاسوری جغرافیا و گردشگری هیات علمی
عبدالرضا افتخاری جغرافیا و گردشگری
مجید آقایی اقتصاد گردشگری دانشگاه مازندران
حسنعلی آقاجانی مدیریت گردشگری، مدیریت مقصد دانشگاه مازندران
محمد اکبرپور جغرافیا و گردشگری دانشگاه رازی
علی اصغر آل شیخ سایر استاد خواجه نصیر طوسی سیستم اطلاعات مکانی
حسن الماسی مدیریت گردشگری هیات عملی/پژوهشکده گردشگری
لقمان امامقلی عضو هئیت علمی دانشگاه کردستان گروه جامعه شناسی
سعید امامقلی زاده مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شمال، آمل، ایران
آزیتا امیری اقلیم سازمان هواشناسی کشور / کارشناس تحقیقات اداره کل هواشناسی مازندران/ ساری / ایران
حمید امیرنژاد اقتصاد گردشگری گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی ساری
علی اکبر امین بیدختی برنامه ریزی گردشگری رئیس دانشکده گردشگری دانشگاه سمنان
دکتر رحیم آنا مراد نژاد گردشگری شهری
رضا اندام گروه تربیت بدنی. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه صنعتی شاهرود. شاهرود. ایران
فاطمه یاوری گهر بازاریابی گردشگری، مدیریت گردشگری دانشیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران
آسیه بابایی جامعه شناسی و علوم رفتاری دانشگاه پیام نور
ام السلمه بابایی فینی اقلیم هیات علمی
روشن بابایی همتی دانشگاه گیلان - گروه علوم اجتماعی و مردم شناسی
روشن بابایی همتی استادیار پزوهشکده گیلان شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
ناصر بیات جغرافیا و گردشگری دانشگاه علوم انتظامی امین دانشکده فرماندهی و ستاد گروه آموزشی جغرافیا
سعید بازگیر اقلیم دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
غلامحیدر ابراهیم بای سلامی کارافرینی و کسب و کار دانشگاه تهران
مهدی باصولی مدیریت گردشگری عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ
مسلم باقری عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
علی باقرزاده اقتصاد گردشگری دانشیار اقتصاد و مدیر گروه علوم اقتصادی دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوی
احمد بخارایی جامعه شناسی و علوم رفتاری دانشگاه پیام نور
حامد بخشی جامعه شناسی و علوم رفتاری مدیر گروه جامعه شناسی گردشگری جهاد دانشگاهی
سید علی بدری جغرافیا و گردشگری، گردشگری روستایی دانشگاه تهران
مرتضی بذرافشان مدیریت گردشگری دانشگاه
بهار بیشمی گردشگری روستایی استاد یار پژوهش گردشگری -پژوهشگاه میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
لیلی بنیاد جامعه شناسی و علوم رفتاری گروه آموزشی علوم انسانی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد
امید بهبودی بازاریابی گردشگری، مدیریت گردشگری استادیار گروه مدیریت موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران
سعید بهزادی جغرافیا و گردشگری دانشگاه شهید رجایی
خدیجه بوزرجمهری اکوتوریسم، جغرافیا و گردشگری گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد
مهربان پارسامهر جامعه شناسی و علوم رفتاری دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد
حسین پناهی اقتصاد گردشگری استاد اقتصاد و رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
عباس پناهی دانشگاه گیلان
محمدرضا پوررحیم جامعه شناسی و علوم رفتاری دانشگاه مازندران-گروه علوم اجتماعی
اکبر پورفرج فرهنگ و میراث فرهنگی عضو هیأت علمی/ دانشگاه علامه طباطبائی
سعید تابش هیات علمی دانشگاه مازندران- دانشکده علوم ورزشی
محمد باقر تاج الدین جامعه شناسی و علوم رفتاری دانشگاه آزاد اسلامی
نازنین تبریزی برنامه ریزی گردشگری، جغرافیا و گردشگری عضو هیات علمی دانشگاه مازندارن
ندا ترابی فارسانی بازاریابی گردشگری، برنامه ریزی گردشگری، مدیریت گردشگری، مدیریت مقصد دانشیار دانشگاه هنر اصفهان
مرتضی ترخاند گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور مازندان
علی تقی‌پور جاوی گردشگری روستایی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران
مونا تمیمی جغرافیا و گردشگری، گردشگری روستایی پژوهشگر مستقل
مرتضی توکلی گردشگری روستایی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
نوین تولائی دانشگاه مازندران- دانشکده هنر و معماری
غلامرضا جانباز قبادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور - گروه جغرافیا - 09111234006
مجتبی جاودان جغرافیا و گردشگری استادیار، جغرافیای گردشگری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
علی اکبر جعفری گروه علوم سیاسی - دانشکده حقوق دانشگاه مازندران
محمود جعفرپور مدیریت بازرگانی - 09124065328
مریم جعفری مهرآبادی گردشگری شهری دانشگاه گیلان
حمید جلالیان جغرافیا و گردشگری
محمود جمعه پور گردشگری روستایی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
منوچهر جهانیان برنامه ریزی گردشگری، جغرافیا و گردشگری عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ
اسفندیار جهانگرد اقتصاد گردشگری
فرهاد جوان گردشگری روستایی پژوهشگر مستقل
دکتر عیسی جوکار سرهنگی جغرافیا و گردشگری
مهدی چراغی جغرافیا و گردشگری دانشگاه زنجان
فیروزه حاجی علی اکبری بازاریابی گردشگری مدیرت بازاریابی، دانشکده مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی زنجان،زنجان-ایران
هاتف حاضری دانشگاه محقق اردبیلی
لیلا حبیبی گردشگری شهری هیئت علمی/دانشگاه مازندران
احمد حجاریان گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
نرجس حیدری گروه باستان شناسی، موسسه آموزش عالی نیما، محمود آباد، مازندران
رحیم حیدری چیانه برنامه ریزی گردشگری دانشگاه تبریز- گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
وحید حیدرنتاج
مهدی حسام جغرافیا و گردشگری دانشگاه گیلان
سید قاسم حسنی عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران
ابولحسن حسینی مازندران
سید حسن حسینی پیام نور ساری
سید محسن حسینی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان
علی حسینی گردشگری شهری عضو هیات علمی دانشگاه تهران، تهران، ایران
سیدمحمود حسینی امیری بازاریابی گردشگری عضو هیآت علمی دانشگاه پیام نور
محمود حسن پور بازاریابی گردشگری استادیار گروه مدیریت گردشگری دانشگاه مازندران
حسین حسن پور آلاشتی عضو هیأت علمی
افضل السادات حسینی دهشیری جامعه شناسی و علوم رفتاری عضو هیئت علمی گروه مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش دانشگاه تهران
هادی حکیمی جغرافیا و گردشگری استادیار جغرافیاو برنامه ریزی شهری در دانشگاه تبریز
دکتر محمد رضا حمیدی زاده بازاریابی گردشگری
سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی دانشگاه علامه طباطبایی
علی خاکساری برنامه ریزی گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی
کیومرث خداپناه گردشگری روستایی هیات علمی تمام وقت گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور
مسعود خدادادی بازاریابی گردشگری، برنامه ریزی گردشگری استاد دانشگاه/University of the West of Scotland
سیدحمید خداداد حسینی بازاریابی گردشگری، گردشگری روستایی استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
محمدامین خراسانی گردشگری روستایی دانشگاه تهران - استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و مدیر داخلی فصلنامه پژوهش های روستایی
جعفر خیرخواهان اقتصاد گردشگری عضو هیات علمی جهاددانشگاهی مشهد
محمود خسروی اقلیم دانشگاه سیستان و بلوچستان
اکرم خواجه پور دکتری مدیریت ورزشی/ دانشگاه مازندران
علیرضا خواجه شاهکوهی جغرافیا و گردشگری معاون پژوهشی دانشگاه گلستان
رضا خوش رفتار استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان
غلام رضا خوش فر جامعه شناسی و علوم رفتاری عضو هیأت علمی/ دانشگاه گلستان
مانا خوشکام برنامه ریزی گردشگری گروه جهانگردی و هتلداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران باشگاه پژوهشگران جوان،دانشگاه آزاد
علیرضا دربان آستانه جغرافیا و گردشگری استاد/دانشگاه تهران
علی دلشاد مدیریت گردشگری بخش مدیریت جهانگردی/دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری/دانشگاه یزد
سعید ده یادگاری بازاریابی گردشگری، مدیریت گردشگری گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
محمدرضا دهشیری عضو هئیت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه/ معاون همکاری های علمی و بین المللی دانشکده
حوریه دهقان پوری استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی دهقانی سلطانی بازاریابی گردشگری استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران
مرتضی دوستی دانشگاه مازندران
محمد حسن ذال فرهنگ و میراث فرهنگی
نادر رازقی جامعه شناسی و علوم رفتاری عضوهیات علمی
سعید راسخی اقتصاد گردشگری عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
طاها ربانی گردشگری شهری گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
جبار رحمانی گروه مطالعات فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
حمیدرضا رخشانی نسب استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زاهدان
مصطفی رستمی عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران
داود رضی جامعه شناسی و علوم رفتاری عضو هیات علمی
احمد رضایی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
پژمان رضایی برنامه ریزی گردشگری استادیار گروه جغرافیا - دانشگاه یزد
محمدرضا رضایی هیات علمی
ناصر رضایی دانشیار پژوهشکده گردشگری
سیده خدیجه رضاطبع ازگمی استادیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مهدیه رضاقلی زاده دانشگاه مازندران
مهدیه رضاقلی زاده عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
مهدیه رضائی گروه آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
ناصر رضائی جغرافیا و گردشگری مدیر گروه میراث طبیعی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
محمد رضا رضوانی جغرافیا و گردشگری
قدسیه رضوانیان دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندرا دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
حسین رفیع دانشیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران
مهدی رمضان زاده لسبویی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
بهرام رنجبریان. مدیریت گردشگری عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
حسن رنگریز مدیریت گردشگری دانشیار گروه مدیریت و کارافرینی دانشگاه خوارزمی تهران
همت الله رورده اقلیم
رضا روشن جغرافیا و گردشگری
غلامرضا روشن جغرافیا و گردشگری گروه جغرافیا، دانشگاه گلستان،گرگان
عظیم زارعی دانشگاه سمنان
اکبر زارع شاه آبادی جامعه شناسی و علوم رفتاری عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه یزد
هدی زبیری دانشیار اقتصاد دانشگاه مازندران
عبدالحمید زیتونلی استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، ایران
اله بخش یزدانی دانشگاه مازندران - دانشکده علوم ریاضی
شهریار زروکی مازندران
سیّدمحمّد زمان زاده خسرقی جغرافیا و گردشگری
ابتهال زندی برنامه ریزی گردشگری، مدیریت گردشگری استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
علی زنگی آبادی دانشیار گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
سعید زنگنه جغرافیا و گردشگری
امیرحسین سیاح زاده گردشگری و محیط زیست استادیار دانشکده مهندسی عمران و معماری، گروه مهندسی عمران، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.
ملیحه سیاوشی دانشگاه هرمزگان،بندرعباس،ایران
حمدالله سجاسی قیداری کارافرینی و کسب و کار، گردشگری روستایی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا سرمدی گردشگری و محیط زیست عضو هیات علمی
نوید سعیدی رضوانی فرهنگ و میراث فرهنگی، گردشگری شهری استادیار برنامه ریزی گروه شهرسازی، دانشکده معماری وشهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
مهدی سقائی برنامه ریزی گردشگری استادیار دانشکده علوم گردشگری / موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان
محمد سلیقه اقلیم عضو هیأت علمی
محسن شاطریان عضو هیات علمی دانشگاه کاشان
ابوالحسن شاکری دانشگاه مازندران- دانشکده حقوق-
علی اصغر شالبافیان مدیریت گردشگری عضو هییت علمی دانشگاه سمنان
ابوالفضل شاه آبادی اقتصاد گردشگری دانشگاه الزهرا
عباسعلی شاهرودی بهنمیری دانشگاه مازندران - دانشکده هنر و معماری
دکتر سید محمد شبیری گردشگری و محیط زیست
سید محمود شبگو منصف استادیار گروه مدیریت بازرگانی واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
رضا شجری دانشگاه مازندران
داود شیخی جغرافیا و گردشگری گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
رعنا شیخ بیگلو استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شیراز
میثم شیرخدایی بازاریابی گردشگری، مدیریت گردشگری عضو هیات علمی دانشگاه مازندران گروه مدیریت بازرگانی
نورالدین شریفی
فاطمه شریف نیا جغرافیا و گردشگری
زهرا شریفی نیا رافیا و برنامه ریزی گردشگری، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
یزدان شیرمحمدی بازاریابی گردشگری دانشیار دانشگاه پیام نور، گروه مدیریت بازرگانی، تهران، ایران
محمد علی شفیعی دانشگاه مازندران
فاطمه شکاری مدیریت گردشگری بخش گردشگری و هتلداری، دانشگاه شیراز
شهاب الدین شمس دانشگاه مازندران
علی اکبر شمسی پور استادیار دانشگاه تهران
علی شهدادی دانشگاه جیرفت
طاهره صادقلو جغرافیا و گردشگری عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی
صادق صالحی جامعه شناسی و علوم رفتاری دانشیار جامعه شناسی محیط زیست و مدیر مسول مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری
ابراهیم صالحی عمران دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی - گروه علوم تربیتی
بهمن صحنه گردشگری روستایی عضو هیات علمی دانشگاه گلستان
مجتبی صفری عضو هئیت علمی گروه باستان شناسی موسسه آموزش عالی نیما محمود آباد
طاهر صفرراد جغرافیا و گردشگری استادیار اقلیم شناسی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری داشنگاه مازندران
حمید ضرغام بروجنی بازاریابی گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی
سید کمیل طیبی استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان
محمد رضا طبیبی بازاریابی گردشگری، مدیریت گردشگری عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
امیر منصور طهرانچیان دانشگاه مازندران
عباس عباسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر 09171783219
رحمت عباس نژاد سرستی فرهنگ و میراث فرهنگی استادیار دانشگاه مازندران
عظیمه السادات عبداللهی جامعه شناسی و علوم رفتاری گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
دکتر قهرمان عبدلی اقتصاد گردشگری دانشگاه تهران
علیرضا عرفانی اقتصاد گردشگری استاد گروه اقتصاد دانشگاه سمنان
فرهاد عزیزپور جغرافیا و گردشگری
یوسف عیسی زاده روشن دانشگاه مازندران
غدیر عشورنژاد استادیار و عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
نورالدین عظیمی گردشگری شهری عضو هیئت علمی/ دانشگاه گیلان
مژگان عظیمی هاشمی جامعه شناسی و علوم رفتاری عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی مشهد
احمد عقیلی فرهنگ و میراث فرهنگی استادیار دانشگاه سیستان
سید محمود عقیلی عضو هیأت علمی/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
پویا علاء الدینی برنامه ریزی گردشگری، جامعه شناسی و علوم رفتاری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
محسن علیزاده ثانی مازندران
ناصر علی قلی زاده گردشگری روستایی دانشگاه مازندران- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
زهرامیلا علمی اقتصاد گردشگری علوم اقتصادی/دانشکده اقتصاد و علوم اداری/ دانشگاه مازندران/بابلسر/ایران
منوچهر علی نژاد جامعه شناسی و علوم رفتاری استاد دانشگاه
علی اکبر عنابستانی جغرافیا و گردشگری، گردشگری روستایی دانشگاه شهید بهشتی
جمشید عینالی جغرافیا و گردشگری عضو هیات علمی/دانشگاه زنجان
محمد غفاری بازاریابی گردشگری دانشگاه تهران پردیس فارابی
یونس غلامی جغرافیا و گردشگری استادیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم دانشگاه کاشان
منصور غنیان جغرافیا و گردشگری استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان.ملاثانی
یعقوب فاطمی زردان اقتصاد گردشگری پژوهشگر مستقل
مرتضی فتحی عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه قم
محمد مهدی فتوره چی جامعه شناسی و علوم رفتاری مدیر گروه رسانه و فرهنگ موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
سعیده فخاری اقلیم، جغرافیا و گردشگری، ژئوتوریسم استادیار دانشگاه خوارزمی
ایوب فرامرزی اقتصاد گردشگری معاون اقتصادی مرکز امار
بنفشه فراهانی بازاریابی گردشگری، مدیریت گردشگری گروه مدیریت گردشگری
حسنعلی فرجی جغرافیا و گردشگری
خدر فرجی راد استادیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
علی فریدزاد
محمدرضا فرزین هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
ارغوان فرزین معتمد اقتصاد گردشگری معاون مستقل در امور همکاری های بین المللی بانک کشاورزی
تکتم فرمانفرمایی هیت علمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
یعقوب فروتن دانشگاه مازندران - گروه علوم اجتماعی - 09111195671
علی اصغر فیروزجائیان جامعه شناسی و علوم رفتاری عضو هیات علمی
سیمین فروغ زاده جامعه شناسی و علوم رفتاری عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد
محمدرضا فلاح بازاریابی گردشگری، کارافرینی و کسب و کار، مدیریت گردشگری گروه مدیریت،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س) قم، ایران
وحید فلاح استادیار دانشگاه
جمال قاسمی عضو هیات علمی گروه مهندسی برق دانشگاه مازندران
سید مهدی قاضی زاده حوزه علمیه قم
مصطفی قدمی جغرافیا و گردشگری
امیر قربانی مدیریت گردشگری دانشگاه اصفهان، فلوشیپ پسادکتری مدیریت گردشگری.
ابوالفضل قنبری جغرافیا و گردشگری، گردشگری شهری هیات علمی/دانشگاه تبریز
علی قنبری برزیان جامعه شناسی و علوم رفتاری هیات علمی
علی رضا کازرونی تبریز- استاد دانشگاه تبریز
صدیقه کیانی اکوتوریسم، برنامه ریزی گردشگری، جغرافیا و گردشگری دانشگاه کاشان
بهرام کریمی جغرافیا و گردشگری دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران مدیر کل سابق دفتر مناطق نمونه سازمان میراث فرهنگی
جلال کریمی عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان مدیر گروه تربیت بدنی مدیر اتاق فکر استان گلستان
سعید کریمی اقتصاد گردشگری عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
مصطفی کریمی احمدآباد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
مهدی کرمی دهکردی گردشگری روستایی دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز
حسین کریم زاده جغرافیا و گردشگری گروه برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز
سارا کریم زاده جامعه شناسی و علوم رفتاری گروه جامعه شناسی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
زهرا کریمی موغاری علوم اقتصادی- دانشگاه مازندران
مهدی کروبی عضو هیئت علمی دانشگاه / دانشگاه علامه طباطبایی
عبدالحسین کلانتری استادیار دانشکده علوم اجتماعی/ دانشگاه تهران
سالار کهزادی مدیریت گردشگری گروه مدیریت گردشگری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
علی گلی جغرافیا و گردشگری دانشگاه شیراز، بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی
محمد تقی گیلک حکیم آبادی مازندران
خدیجه گلین مقدم جغرافیا و گردشگری مدرس دانشگاه
امیر گندمکار جغرافیا و گردشگری مرکز تحقیقات گردشگری، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
قاسم لرستانی عضو هیئت علمی
همایون مافی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران- حقوق خصوصی
سمیرا متقی اقتصاد گردشگری عضو هیئت علمی دانشگاه/ دانشگاه پیام نور
سپنتا مجتهدزاده دانشگاه مازندران
معصومه محرر مدیریت گردشگری دانشگاه شیراز
رضا علی محسنی جامعه شناسی و علوم رفتاری عضو هیات علمی دانشگاه
جمال محمدی جامعه شناسی و علوم رفتاری عضو هیات علمی/ دانشگاه کردستان
مصطفی محمدی بازاریابی گردشگری دانشیار گروه جهانگردی، دانشگاه مازندران،
مهدی محمدی جامعه شناسی و علوم رفتاری مدرس دانشگاه مازندران
مرتضی محمدپورجابری جغرافیا و گردشگری دانشجوی دکتری
علی محمدنژاد گردشگری شهری
حسین محمودی آلمان
مصطفی محمودی برنامه ریزی گردشگری، مدیریت گردشگری مشاور و بازرس جامعه تخصصی گردشگری الکترونیک
حسن محمودزاده دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز
مجتبی محمود زاده دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر مهرداد مدهوشی مدیریت گردشگری
وحید رضا میرابی بازاریابی گردشگری هیات علمی
سیّد محمّد میرتقیان رودسری برنامه ریزی گردشگری، تحقیق و پژوهش در گردشگری کاندیدای دکتری، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکدهٔ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
روزبه میرزائی برنامه ریزی گردشگری عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
فائزه السادات میرفخرالدینی برنامه ریزی گردشگری عضو هیات علمی دانشگاه یزد
اصغر میرفردی جامعه شناسی و علوم رفتاری عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز
سید خلاق میرنیا هریکنده ای گردشگری و محیط زیست رییس دانشگاه مازندران
زهرا معاون فرهنگ و میراث فرهنگی، مدیریت گردشگری استاد یار، بخش مدیریت گردشگری و هتلداری دانشگاه شیراز
جواد معدنی برنامه ریزی گردشگری، مدیریت گردشگری استادیار، گروه مدیریت دولتی و گردشگری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
امیر مقامی گروه حقوق، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان
مهران مقصودی اکوتوریسم، جغرافیا و گردشگری عضو هیات علمی دانشگاه تهران
امیر ملکی جامعه شناسی و علوم رفتاری عضو هیات علمی
غلامرضا ملکشاهی جغرافیا و گردشگری عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
مرتضی ملکی مین باش رزگاه دانشگاه سمنان
سیروس منصوری گروه مدیریت اموزشی دانشگاه اراک
حسین منصوریان گردشگری شهری
رمضان مهدوی آزادبنی عضو هیات علمی گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه مازندران
عبدالمجید مهدوی دامغانی دانشیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی
یدالله مهرعلیزاده عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
مانی موتمنی دانشگاه مازندران
میثم موسایی اقتصاد گردشگری استاد تمام دانشگاه تهران و پژوهشگر در حوزه اقتصاد گردشگری و تجاری سازی
سید رسول موسوی حاجی دانشگاه مازندران- گروه باستان شناسی - 09155419546
حبیب الله نادری جامعه شناسی و علوم رفتاری دانشگاه مازندران
زهرا نادعلی پور مدیریت گردشگری استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
محمد حسین ناصرزاده دانشگاه خوارزمی -استادیاراقلیم شناسی و مدیر گروه آب و هواشناسی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی
محمد نبی پور عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه شمال آمل
محمد نجارزاده برنامه ریزی گردشگری، جامعه شناسی و علوم رفتاری، مدیریت گردشگری دانشیار دانشکده گردشگری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
طاهره ندایی استاد یار گروه تربیت بدنی دانشگاه قم
عامر نیک پور جغرافیا و گردشگری، گردشگری شهری دانشگاه مازندران
بهرام نکوئی صدری گروه اکوتوریسم ، دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ(وابسته به جهاد دانشگاهی)، تهران
سعید نگهبان جغرافیا و گردشگری گروه جغرافیا- دانشگاه شیراز
نوروز نیمروزی ناوخی جامعه شناسی و علوم رفتاری عضو هیات علمی/دانشگاه گلستان
سهیلا هاشمی دانشگاه مازندران - گروه علوم تربیتی
رضا همتی جامعه شناسی و علوم رفتاری دانشگاه اصفهان
لیلا وثوقی عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
فریبا وحیدزادگان جغرافیا و گردشگری گروه برنامه ریزی شهری دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان
نرگس وزین جغرافیا و گردشگری هیأت علمی دانشکده جغرافیا، دانشگاه اصفهان
هادی ویسی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
محمد ویسیان جغرافیا و گردشگری پژوهشگر جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
یداله یوسفی اقلیم بابلسر گروه جغرافیای دانشگاه مازندران
دکتر یدالله یوسفی جغرافیا و گردشگری
محمد ولی پور خطیر مدیریت گردشگری دانشگاه مازندران