گردشگری شکار: تحلیل تحولی شکار از نیاز تا گردشگری و جرم‌انگاری شکار

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 کارشناس ارشد علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی،دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

چکیده

بحران­ ها و تحولات شدید در منطقه زاگرس از جمله، شکار بی­رویه، وقوع خشکسالی، پدیده ریزگردها، تخریب جنگل و درختان بلوط، نابودی زیستگاه­ ها و عواملی از این دست باعث در معرض انقراض قرار گرفتن گونه ­های مختلف جانوری در این ناحیه شده است. هدف این تحقیق تحلیل کیفی تحولات شکار با تاکید بر گردشگری شکار و جرم شناسی زیست­ محیطی است. این مطالعه با روش تحقیق کیفی و استراتژی گراند تئوری انجام پذیرفته است. داده­ های تحقیق از طریق مصاحبه ­های عمیق جمع آوری شدند. جامعه مطالعاتی این پژوهش 27 نفر از مناطق سه گانه، شامل روستاهای شیخ مکان، ارمو و چمژاب که تجربه شکار و خاطراتی از شکار داشته ­اند، بوده است. حجم نمونه پس از انجام این تعداد مصاحبه به اشباع نظری رسیده است. نتایج حاصل از کد گذاری چندگانه منجر به شکل­ گیری مدل نظری تحقیق با محوریت مفهوم سیر تحولات شکار شده است. یافته ­های حاصل از تحقیق نشان می ­دهد که تجربه شکار، خاطرات آن و رفتار شکارچیان تحت تاثیر چهار دوره مختلف(شکار و رفع نیاز، شکار درمانی، گردشگری شکار، جرم انگاری شکار) با ویژگی­ های خاص هر دوره بوده است. با سیر این تحولات و گسترش بحران­ های کنونی کشور دو نکته دارای اهمیت ویژه می‌باشد: ایجاد و گسترش مناطق برای گردشگری شکار و دوم عمل­گرایی مبسوط و توجیه شده جرم انگاری برای عامه مردم.

کلیدواژه‌ها


 1. ابرند آبادی، علی حسین نجفی ، بلیک، ژان الیزابت، گرجی فرد، حمید رضا( 1392).جرم شناسی سبز و جرایم زیست محیطی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
 2. احمدی خواه، علی(1391). حقوق حیوانات در سیره و سخن رسول رحمت، مجله معرفت،  شماره 182 ، صص: 97 تا 110.
 3. بهرامی، اردشیر(1395). سنت و مدرنیته در تعامل با محیط زیست؛ کدام یک ویرانگر؟ پایگاه اطلاع رسانی  گفتار ما. http://www.goftarema.ir
 4. تانسا، میوسا (1387).لابی و توریسم شکار، رسوایی­های بزرگ دنیای امروز ما. مجله سیاحت غرب، 1387 - شماره 64 ، صص:  122 – 126.
 5. جاسمیان بقلانی, عقیل، ۱۳۹۱، اسلحه تهدیدی برای حیات وحش ایران، نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس، خرم آباد، اداره کل مدیریت بحران استانداری لرستان، https://www.civilica.com/
 6. بوگو، جنیفر و   متولی، جیم(1387). آثار نابودی حیات وحش و از بین رفتن گونه های ارزشمند آن،مجله سیاحت غرب، شماره 65 ، صص:  117 - 124.
 7. خبرگزاری مهر: www.mehrnews.com.  شناسه خبر: 2167138 - شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۵
 8. قاسمی، ناصر (1384). درآمدی بر جرائم زیست محیطی، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، شماره 34 و 35، صص: 124-114.
 9. قوام، میر عظیم(1375). حمایت کیفری از محیط زیست، انتشارات حفاظت محیط زیست.
 10. گیدنز، آنتونی( 1388). جامعه شناسی، مترجم چاوشیان، تهران: غزال.
 11. مکنزی ، دبی (1387). شکار فک ها از لحاظ زیست محیطی غیر مسئولانه و شرم آور است، مجله  سیاحت غرب،  شماره 59 ، صص: 119 - 124.