دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، بهار 1393، صفحه 11-218 
1. توسعه‌ی پایدار گردشگری از دیدگاه دو مکتب ایده‌آلیسم و پراگماتیسم

صفحه 11-30

محمود ضیایی؛ ابتهال زندی؛ نیلوفر عباس‌پور؛ مرجان عبدی


2. روش‌شناسی مطالعات منظر شهری در گردشگری

صفحه 31-52

فرانک سیف الدینی؛ محمدتقی رهنمایی؛ رحمت اله فرهودی؛ مریم جعفری مهرآبادی


5. تحلیل عوامل مؤثر در توسعه‌ی کارآفرینی گردشگری روستایی

صفحه 87-107

عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری؛ نفیسه فضلی


7. تحلیل زمانی ـ فضایی اقلیم گردشگری استان قزوین

صفحه 127-142

علی اکبر شمسی پور؛ محمد سلمانی؛ فاطمه بشیریان


8. تحلیل کارکردی گردشگری مذهبی در ایران (فراتحلیلی از تحقیقات موجود)

صفحه 143-165

علی‌اصغر فیروزجائیان گلوگاه؛ ندا یوسفی؛ سیداحمد میرمحمدتبار


10. تحلیل مطلوبیت عناصر گردشگری از نگاه شهروندان در مجموعه‌ی عباس‌آباد بهشهر

صفحه 186-200

عباس علی پور؛ معصومه براری؛ سلیمه باقریان پایین افراکتی