کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
بررسی مولفه های سرمایه اجتماعی موثر بر رضایتمندی گردشگران (مطالعه موردی: شهر ماسوله)

دوره 5، شماره 18، آذر 1395، صفحه 73-96

مریم جعفری مهرآبادی؛ فاطمه امامی؛ مریم سجودی


بررسی نقش سرمایه اجتماعی شهروندان در جذب گردشگر (مطالعه‌ی موردی: شهروندان ایلام)

دوره 4، شماره 12، خرداد 1394، صفحه 93-106

اسفندیار محمدی؛ فاطمه پورشاهانی؛ پاکزاد آزادخانی


اولویت بندی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری جامعه محلی در طرح های توسعه گردشگری روستایی

دوره 2، شماره 4، خرداد 1392، صفحه 29-42

محمود ضیائی؛ مهدی ابراهیمی؛ الهام حاجی غلام سریزدی